Video Editovanje

Video editing je proces uređivanja video materijala kako bi se stvorio konačni video proizvod. Ovaj proces uključuje rezanje, spajanje, dodavanje efekata, prelaza, zvukova i drugih elemenata kako bi se stvorio […]